OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Za artikle kojih trenutno nema u ponudi obratite nam se na info@shopzilla.hr. Sve cijene su informativnog karaktera i podložne su promjenama, a iskazane su za avansno plaćanje (gotovina) u Eurima i uključuju PDV. Sve cijene su iskazane isključivo za kupovinu putem web shop-a.

Trudimo se dati što bolji i točniji opis i sliku. Unatoč tome, ne možemo garantirati da su svi navedeni podaci i slike u potpunosti točni. Ne odgovaramo za eventualne pogreške nastale u opisu proizvoda, greške prilikom štampanja te promjene cijena.

Cijene se utvrđuju za svaki proizvod pojedinačno, riječ je o procesu koji je unatoč kontroli podložan pogreškama, na kojima se kupcu unaprijed ispričavamo. U slučaju izvanredne situacije pogrešno utvrđene cijene, obvezujemo se o tome bez odgode izvijestiti kupca.

Ukoliko niste suglasni s uvjetima u cijelosti ili djelomično, molimo da nas o tome obavijestite pismenim putem prije potvrde narudžbe na info@shopzilla.hr.

NAČINI PLAĆANJA

BANKA: 

Privredna banka d.d.
IBAN: HR9123400091110973347
SWIFT: PBZGHR2X

PLAĆANJE JE MOGUĆE JEDNIM OD SLJEDEĆIH NAČINA:

Plaćanje općom uplatnicom (virman) ili mobilnim bankarstvom (bar kod)

 

2. Naplatnim sustavom na stranicama Shopzilla.hr

Kreditnim i debitnim karticama jednokratno - 
Kreditnim i debitnim karticama 2 do 12 rata - 

 

Plaćanje na rate moguće je sljedećim karticama:

 Visa = jednokratno
 Visa = 2 - 6 rata
 Visa premium = 7-12 rata
 Maestro = jednokratno
 Maestro = 2 - 6 rata
 Mastercard = jednokratno
 Mastercard = 2 - 6 rata

 

 

    

     

3. Plačanjem pouzećem gotovinom prilokom preuzimanja.
Naknada za ovaj oblik plačanja je 0,90€ (6,78 KN)

ŠTO VAM JE POTREBNO?

  • Pametni telefon, koji koristite samo Vi
  • OIB, broj važeće osobne iskaznice
  • Broj tekućeg računa (IBAN) na koji ostvarujete redovne mjesečne prihode

POVRAT I REKLAMACIJE

POVRAT I REKLAMACIJE

“Sukladno čl. 10 ZZP, Internet trgovina KOPANI j.d.o.o. (www.shopzilla.hr) vam omogućuje da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu šaljete na e-mail info@shopzilla.hr

PRAVO POVRATA ROBE JE UNUTAR  14 DANA.


Reklamacije uvažavamo prema specifikaciji proizvođača za proizvod koji ste kupili. Svaki proizvod koji se reklamira ide u ovlašteni servis na pregled. Proizvode  ne mijenjamo prije nego ih pregleda ovlašteni servis. 

Servis i rezervne dijelove osigurava ovlašteni zastupnik za Hrvatsku. Neispravni uređaj možete odnijeti direktno u ovlašteni servis ili ga donijeti kod nas u poslovnicu nakon čega ćemo ga mi proslijediti u ovlašteni servis. Mi nismo ovlašteni servis i ne utvrđujemo da li je neki proizvod ispravan ili ne niti odlučujemo o tome hoće li biti zamijenjen/popravljen, sve reklamacije prosljeđujemo u ovlaštene servise. Prilikom prijave neispravnog proizvoda obavezno priložiti kopiju računa, jamstveni list, opis kvara te kompletnu dokumentaciju i originalnu ambalažu. U jamstvo ne ulaze oštećenja nastala nestručnim rukovanjem, mehanička oštećenja, oštećenja zbog udara groma, prevelikog napona ili ishablanosti uređaja.

Kupac prilikom uručenja kupljene robe treba provjeriti sadržaj pošiljke za sve pripadajuće dijelove navedene u specifikaciji proizvođača. U slučaju nedostataka molimo da nas obavijestite što je ranije moguće, a najkasnije u roku 48 sati od preuzimanja kupljene robe. Naknadne reklamacije ne možemo uvažiti!

Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara:
(1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
(2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
(3) Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
(4) Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak.

Nedostatak postoji:
1) ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
2) ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
4) kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
5) ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
6) ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
7) ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara:
(1) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
(2) Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.
(3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).
(4) Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci:
(1) Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
(2) Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
(3) Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.
(4) Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Skriveni nedostaci:
(1) Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
(2) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.
(3) Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok.
(4) Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka. 

PLATFORMA ZA ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.2.2016, diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnje bit će moguće riješiti putem ODR platforme. Platforma za rješavanje sporova dostupna je na internetskoj stranici http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dakle, ako naiđete na problem tijekom internet kupnje unutar Europske unije odnosno sporovi koji se odnose na internetsko naručivanje najprije pokušajte riješiti bez uključivanja sudova. Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove. Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.

Content Liability

We shall not be hold responsible for any content that appears on your Website. You agree to protect and defend us against all claims that is rising on your Website. No link(s) should appear on any Website that may be interpreted as libelous, obscene or criminal, or which infringes, otherwise violates, or advocates the infringement or other violation of, any third party rights.

PRIVATNOST PODATAKA

Politikom privatnosti KOPANI j.d.o.o. iz Zagreba, štiti privatnost svojih klijenata i iskazuje brigu za njihove osobne podatke tragom Opće EU Uredbe o zaštiti osobnih podatka 2016/679/EZ (Uredba) i Zakona o provođenju Opće EU uredbe o zaštiti osobnih podataka NN-???. Politikom privatnosti Tvrtka d.o.o. obvezuje se obrade osobnih podataka provoditi isključivo prema načelima Uredbe.

Osobni podaci:
Prema Uredbi, osobni podaci su - svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”), a pojedinac ili ispitanik kako ga zove Uredba, čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno.

Obrada:
Prema Uredbi, obrada znači - svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Prikupljanje podataka:
Kopani j.d.o.o. prikuplja isključivo osobne podatke koje kupac upisuje samostalno. Podaci se prikupljaju registracijom za korištenje web shopa te kroz dostupne web forme za primanje obavijesti (newslettera) ili kontakt sa zaposlenicima KOPANI j.d.o.o. Prikupljanje podataka nužno je za pružanje usluga web shopa, naplatu i dostavu kupljenih roba i usluga te su oni prikupljeni temeljem uvjeta o korištenju. 
Stvaranjem korisničkog računa i upravljanjem njime prikupljaju se podaci (ime, prezime, adresa e-pošte, poštanski broj, mjesto, adresa, telefonski broj, datum rođenja)
Informacije prikupljene prilikom stvaranja korisničkog računa na web sjedištu KOAPNI j.d.o.o. koriste se na sljedeće načine:


• Ime, prezime, adresa e-pošte koristimo za identifikaciju korisnika i ponovni pristup internet trgovini.
• Adresa e-pošte koristimo za kontaktiranje s Vama u slučaju nedovršene kupnje proizvoda, slanju obavijesti o dostupnosti proizvoda kojeg želite kupiti.
• Ime, prezime, adresa e-pošte, telefonski broj, poštanski broj, mjesto i adresa koristimo za obradu i praćenje narudžbe, uključujući dostavu proizvoda na navedenu adresu.
• Ime, prezime, adresa e-pošte, telefonski broj koristimo za upravljanje nesuglasicama u vezi kupnje.
• Datum rođenja nam je potreban zbog zakonskog okvira starosti korisnika koji se registrira (više o zakonskoj dobi korisnika pod Čuvanje i zaštita).


Zbog boljeg korisničkog iskustva i lakšeg korištenja naše internet trgovine svi prikupljeni podaci bit će pohranjeni godinu dana od vašeg posljednjeg korištenja korisničkog računa. Istekom tog roka Vaš će korisnički račun automatski biti obrisan.
Neke podatke prikupljamo automatski – više možete pročitati u odjeljku web kolačići

Svrha i uvid:
Osobni podaci koriste se isključivo u ranije navedene svrhe te će u postupku obrade biti dostupni vanjskim izvršiteljima obrade. Vanjski izvršitelji su renomirane organizacije iz EU koje KOPANI j.d.o.o. angažira za izvršavanje eksternaliziranih funkcija i to knjigovodstva, hostinga opreme i dostave (nabrojati sve izvršitelje). Pored toga, temeljem zakonskih obaveza, osobni podaci bit će dani na uvid i predstavnicima nadležnih zakonskih tijela.

WEB KOLAČIĆI:
Naše stranice koriste standardne web kolačiće. To su mali dijelovi koda koje Vaš pretraživač automatski izvršava, a potrebni su za adekvatno prikazivanje sadržaja stranica na svim uređajima i bez njih korištenje stranica ne bi bilo moguće. Informacije koje se tako prikupljaju su informacije o vašem pregledniku i služe za pamćenje vaše lokacije na stranicama za slučaj da se sesija prekine, praćenju kretanja korisnika za unaprjeđenje funkcionalnosti stranica te poboljšanju vašeg korisničkog iskustva. 
Kolačić koji prati vašu sesiju ostaje aktivan 45 minuta ili do gašenja internet preglednika.
Kolačići koje postavljamo kako bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo i koji omogućavaju podešavanje postavki prikaza na stranici internet trgovine ostaju aktivni 12 mjeseci ili do brisanja iz preglednika. 
Pored ovih standardnih kolačića koristimo i Google Analytics. Kolačiće koji prate Vaše ponašanje na stranici. Ovi kolačići pohranjuju informacije o načinima na koje posjetitelji koriste internetske stranice, uključujući broj prikazanih stranica, odakle posjetitelji dolaze i broj posjeta, a sve kako bismo pojednostavili korištenje naših stranica te osigurali najbolji doživljaj za Vas. Više informacija o njima možete naći na http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
Napomena: web kolačiće moguće je obrisati korištenjem postavki vašeg pretraživača, a upute kako ih ukloniti možete pronaći korištenjem funkcije 'Pomoć' u vašem pretraživaču ili na stranicama proizvođača pretraživača. 
Dodatne informacije o tome što su web kolačići, čemu služe te kako ih ukloniti iz najčešćih preglednika možete pronaći na vezi http://www.aboutcookies.org.uk/

Čuvanje i zaštita:
Osobni podaci bit će pohranjeni i obrađivani u zakonskom roku. 
KOPANI j.d.o.o. provodi adekvatne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ali ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije tijekom prijenosa na ili s Internet stranice te ne može biti odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Uvijek dajemo sve od sebe da bismo zaštitili vaše osobne podatke i nakon što ih primimo strogim postupcima i sigurnosnim značajkama trudimo se spriječiti neovlašteni pristup podacima. Kako prijenos podataka putem interneta nije sasvim siguran, ne možemo garantirati sigurnost podataka poslanih na našu stranicu. Svaki prijenos kao takav izvršavate na vlastitu odgovornost.
Molimo primite na znanje da niti jedan website nije 100% siguran, mi težimo u potpunosti zaštititi vaše podatke, ali ne možemo garantirati potpunu sigurnost. Pored toga, niti jedno računalo nije 100% sigurno od hakiranja ili neželjenog preuzimanja te preporučujemo da koristite sve dostupne mjere za osiguranje vlastitog računala i pretraživača.
U skladu s Općom EU uredbom 2016/679/EZ od 27.travnja 2016., KOPANI j.d.o.o. ne dozvoljava registraciju‚ osobama mlađim od 16 godina. Stoga ni jedan dio ovih Internetskih stranica nije dizajniran tako da privuče osobe mlađe od 16 godina.

Prava ispitanika:
Ispitanici imaju pravo na informaciju, ispravak osobnih podataka, njihovo brisanje te povlačenje privole. 


Informacija, ispravak, brisanje - kako bi ste ostvarili svoje pravo na informaciju, ispravak netočnih podataka ili njihovo brisanje, molimo javite se na info@shopzilla.hr. Vaš zahtjev bit će riješen u najkraćem mogućem roku. 
Ispravak - kako bi ste promijenili netočan podatak, ulogirajte se vašim korisničkim računom i sami izvršite potrebne promjene.
Brisanje - kako bi ste zatražili brisanje svojih osobnih podataka, molimo javite se na info@shopzilla.hr. Napominjemo da iako ste zatražili brisanje, obrisat ćemo samo podatke koje ne moramo čuvati temeljem ugovorne i zakonske obaveze. Vaš zahtjev bit će riješen u najkraćem mogućem roku.
Eksport podataka u standardnom formatu – po zahtjevu ispitanika mi ćemo u najkraćem roku sve vaše osobne podatke koje pohranjujemo eksportirati u xml format, te ih isporučiti klijentu. Zahtjev poslati na info@shopzilla.hr
Povlačenje privole - ako više ne želite primati naš newsletter, dovoljno je na dnu newslettera kliknuti na Unsubscribe ili nam poslati email da Vam mi otkažemo pretplatu.

Rješavanje nesporazuma ili dodatna pitanja:
Kako bi ste riješili moguće nesporazume ili postavili dodatna pitanja, molimo koristite info@shopzilla.hr.

Kontakt:
Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na:
KOPANI j.d.o.o.
I. Petruševec VI. odvojak 23A, 10 000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: 091/503 5180
e-mail: info@shopzilla.hr

DOSTAVA I ISPORUKA

 

Dostavu vršimo samo na području Republike. Dostava na području Republike Hrvatske odvija se do prve prepreke (najčešće ulaska u zgradu ili kuću, dostavna služba ne unosi robu niti ju nosi na kat). Cijena dostave za otoke i  područje Dubrovačko-neretvanske županije se definira nakon završetka narudžbe te je različita od cijene dostave za ostatak Hrvatske.
Cijena dostave ovisi o masi i obujmu pošiljke, a definira se u procesu kreiranja narudžbe. Završna cijena dostave se definira i naplaćuje po računu. 
Ako je roba dostupna na skladištu, a nije definirano drugačije, rok isporuke je do 7 radnih dana (područje RH osim otoka).

Kako bi se osigurala što brža dostava, isporuka narudžbi s više artikala vrši se direktno iz skladišta u kojem je artikl na stanju. Zato je u pojedinim situacijama moguće da naručeni artikli na isporuku idu s više različitih lokacija - u tim slučajevima možete očekivati isporuku u više paketa. Za ovakav način isporuke ne snosite nikakve dodatne troškove dostave.

Ne vršimo uslugu terminske isporuke te nije moguće točno definirati vrijeme isporuke.

Napomena:
Dostava ne podrazumijeva montažu i ugradnju naručenih artikala. Prilikom dostave robe kupac je dužan pregledati robu, te provjeriti da li je roba isporučena bez fizičkih oštećenja, te se potpisom dostavnice kupac odriče naknadnih reklamacija po ovoj osnovi. Kupac nije dužan preuzeti robu s fizičkim oštećenjem. U slučaju skrivenih oštećenja (unutar aparata, vanjska oštećenja ispod ambalaže...) kupac je dužan sačuvati originalnu ambalažu radi provjere iste, na dijelu nastalog fizičkog oštećenja. Ako se ustanovi da je ambalaža oštećena na dijelu gdje je oštećeni aparat, reklamacija neće biti uvažena, jer se je oštećenje trebalo uočiti prilikom preuzimanja robe.

Dostava robe se naplaćuje prema težini artikla, informativni izračun nalazi se na kartici artikla, a konačan se iznos obračunava u zadnjem koraku narudžbe.

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt ili do mjesta najbližeg ulazu u objekt, a do kojeg je moguće doći dostavnim vozilom. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu.

UVJETI PRODAJEShopzilla.hr internet trgovina sve informacije potvrđuje pismenim putem (na mail), a ne usmenim putem kako ne bi došlo do nesporazuma prilikom komunikacije.

PREDUGOVORNA OBAVIJEST 
Ovdje navodimo sve relevantne podatke o nama, robi i uslugama koje nudimo putem internetske prodaje, te bitnim odredbama ugovornih odnosa koje ćemo vam ponuditi u Ugovoru o prodaji koji ćemo zaključiti s vama, ukoliko prihvatite našu ponudu i izvršite uplatu traženog iznosa, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o uslugama, Zakona o elektroničkoj trgovini i Zakona o obveznim odnosima.

1. Podaci o Prodavatelju
1.1. KOPANI j.d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, I. Petruševec VI. odvojak 23A upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 05001269 OIB: 15653717961 (u daljnjem tekstu: Prodavatelj).
1.2. Shopzilla.hr je naziv internetske trgovine preko koje Prodavatelj nudi robu i usluge kupcima..
WEB adresa trgovine je www.shopzilla.hr Adresa za elektroničku poštu info@shopzilla.hr; tel. 091/ 503 5180; .
1.3. Radno vrijeme web trgovine 24h, 
1.4. Prodavatelj je registriran za prodaju roba i usluga putem interneta.
1.5. IBAN Prodavatelja je HR91 2340 0091 1109 7334 7.

2. Ponuda proizvoda i usluga. 
Sve robe i usluge koje Prodavatelj nudi navedene su na internet portalu shopzilla.hr. Uz svaki artikl ili uslugu navedeni su svi bitni podaci o njihovim karakteristikama, funkcijama i svrsi koju je naveo svaki proizvođač ili davatelj usluge koja se nudi. Uz svaki proizvod istaknuta je maloprodajna cijena za gotovinsko plaćanje. Za usluge navedena je maloprodajna cijena gdje je to moguće, a za usluge čija cijena ovisi o nekoliko parametara (kao trošak dostave) cijena se unaprijed utvrđuje i navodi u ponudi kupcu na osnovu definiranih parametara Kupca (kao njegova adresa, broj, težina kupljenih aparata i sl). Pod gotovinskim cijenom podrazumijeva se cijena za plaćanje gotovinom , općom uplatnicom, virmanom, bankovnom doznakom, internet-bankarstvom.

3. Vrste Plaćanja
Robu i usluge moguće je platiti navedenim gotovinskim oblicima plaćanja.
Robu i usluge moguće je plaćati i kreditnim karticama.

4. Ponuda
Prodavatelj na upit kupca izdaje ponudu u kojoj navodi popis tražene, a raspoložive robe i usluge, rok isporuke i vrijednost ponude za gotovinsko plaćanje. Rok isporuke naveden u ponudi počinje teći od dana primitka sredstava na transakcijski račun, odnosno provedenog plaćanja putem kartica.

5. Pritužba Kupca
Kupac može podnijeti pritužbu prodavatelju na e-mail info@shopzilla.hr ili poštom na adresu sjedišta Prodavatelja. Prodavatelj čuva primljene pritužbe i obavezuje se na iste odgovoriti kupcu i postupiti po njima u najkraćem mogućem roku.

6. Ugovor o prodaji
Na osnovu ove predugovorne obavijesti i izvršenog plaćanja Kupca, Prodavatelj i Kupac zaključili su Ugovor o prodaji.
Ugovor se smatra zaključenim u trenutku kada je Kupac zaprimio potvrdu primitka narudžbe skupa s odgovorom agenata o dostupnosti artikala.


7. Jednostrani raskid ugovora 
7.1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora
Zaključeni Ugovor o prodaji Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga (trošak povrata snosi kupac). Ukoliko je temeljem primljene ponude zaključen ugovor za više proizvoda i usluga jednostrani raskid ugovora može raskinuti u cijelosti a sve kupljene proizvode i usluge ili samo za pojedine.
Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u ovoj rubrici.
Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe iz plaćene ponude. 
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Prodavatelj će dostaviti Kupcu bez odgađanja.
7.2. Povrat robe
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

7.3. Troškovi povrata robe. 
Izravne troškove povrata robe snosi Kupac
Troškovi povrata robe Izravne troškove povrata robe snosi kupac.

Na Adresu Koledovčina 2 , 10 000 zagreb.
7.4. Odgovornost Kupca za umanjenje vrijednosti robe 
U slučaju jednostranog raskida Ugovora Kupac je odgovoran Prodavatelju za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Pri tome se prvenstveno misli na umanjenje vrijednosti robe zbog povrata robe bez originalne ambalaže odnosno uništenja originalne ambalaže, vidljivog habanja ili štete na uređaju nastale zbog korištenja proizvoda na način koji nije usklađen s primljenim uputama o instalaciji i korištenju uređaja te zbog fizičkog oštećenja. Za uništenu ambalažu Prodavatelj će umanjiti za 10 % iznos uplate koju je primio na svoj transakcijski račun i vraća za konkretni proizvod, 20 % ukoliko je vidljivo habanje ili nastala šteta na proizvodu njegovim neodgovarajućim korištenjem, a za vidljivo oštećenje proizvoda za postotak razmjeran veličini oštećenja i umanjenja vrijednosti ali ne manje od 25 % maloprodajne cijene proizvoda. 
Navedena umanjenja vraćenih iznosa primljenih uplata ne odnose se na slučajeve kada kupac vraća proizvod jer je utvrdio njegovu neispravnost, a sve u skladu s deklariranim svojstvima i funkcijama proizvoda, i usklađeno s pravima Kupca navedenim u s jamstvenoj izjavi.
Kupac je dužan vratiti proizvod najkasnije u roku 14 dana od dana navedenog na pismenom zahtjevu za jednostrani raskid Ugovora. 
7.5. Povrat uplaćenog iznosa na transakcijski račun Prodavatelja
Povrat novca koji je primio na svoj transakcijski račun Prodavatelj će izvršiti (umanjen za eventualne navedene postotke) tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što Kupac dostavi dokaz da je robu poslali nazad Prodavatelju. Gubitak ili oštećenje robe na transportnom putu do Prodavatelju snosi Kupac.

8. Jednostrani raskid Ugovor nije moguć u slučajevima:
8.1. Kupac ne može tražiti raskid ugovora za naručeni proizvod koji je na temelju njegove specifikacije naručen od proizvođača i /ili uvoznika, a iste se trebao proizvesti (nije standardni proizvod koji proizvođač i /ili uvoznik drže na zalihi - o čemu je Kupac obaviješten od Prodavatelja), a isti je proizveden i Prodavatelj njegovu više ne može opozvati.
8.2. Kupac ne može vratiti proizvod i /ili tražiti raskid ugovora ako je proizvod fizički oštetio ili nestručnim rukovanjem, suprotno uputama proizvođača, izazvao funkcionalne štete na proizvodu odnosno njegovo uništenje.
8.3. Kupac ne može vratiti proizvod i tražiti raskid ugovora ako proizvod predstavlja medij na kojemu je implementiran software ili neka od elektronskih igara a proizvod više nije u originalnoj neraspakiranoj ambalaži.
8.4. Kupac ne može tražiti raskid ugovora nakon isteka roka predviđenog ovim Uvjetima za raskid ugovora.

9. Preuzimanje robe
Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan pregledati robu, te provjeriti da li je roba isporučena bez fizičkih oštećenja, te se potpisom dostavnice kupac odriče naknadnih reklamacija po ovoj osnovi. Kupac nije dužan preuzeti robu s fizičkim oštećenjem. U slučaju skrivenih oštećenja (unutar aparata, vanjska oštećenja ispod ambalaže...) kupac je dužan sačuvati originalnu ambalažu radi provjere iste, na dijelu nastalog fizičkog oštećenja. Ukoliko se ustanovi da je ambalaža oštećena na dijelu gdje je oštećeni aparat, reklamacija neće biti uvažena, jer se oštećenje trebalo uočiti prilikom preuzimanja robe.

10. Odgovornost za materijalne nedostatke i jamstvena izjava 
Kupcu jamčimo sva prava koja mu primjenom Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača pripadaju. Za ispravno funkcioniranje proizvoda jamči proizvođač i/ ili uvoznik, a sve u skladu s jamstvenom izjavom koja je dostavljena uz proizvod, Prodavatelj će pružiti Kupcu svaku moguću pomoć u osiguravanju njegovih prava koja mu pripadaju po jamstvenoj izjavi i zakonu. 

11. Prigovori
Sukladno čl. 10 ZZP, KOPANI j.d.o.o. Vam omogućuje da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu šaljete na e-mail info@shopzilla.hr.

 

II DETALJNIJE INFORMACIJE O UVJETIMA PRODAJE

1. Naručivanje robe 
Roba se naručuje elektronskim obrascem Narudžbe u skladu s uputama "Kako kupovati".
Roba se smatra naručenom u trenutku kada Kupac odabere robu i potvrdi način plaćanja koji internet trgovina Shopzilla.hr omogućuje.
Prodavatelj, po zaprimanju Narudžbe, kontaktira Kupca i provjerava istinitost narudžbe i status kupca, dogovara rok isporuke, uvjete dostave i način plaćanja. Nakon što kupac potvrdi, na osnovu konačne Ponude Prodavatelja, svoju narudžbu i izvrši dogovoreno plaćanje - narudžba se smatra konačnom i Prodavatelj postupa s isporukom robe sukladno utanačenom dogovoru. 

2. Cijena robe 
Važeća cijena robe za Kupca istaknuta je cijena na web stanicama Centra tehnike na dan provedenog plaćanja (karticom) ili izvršene uplate na žiro račun Prodavatelja, odnosno gotovinske uplate na blagajni Prodavatelja.
Pod provedenim plaćanjem podrazumijeva se dan kada je, nakon potvrde narudžbe kupca i njegove uplate karticom putem platnog sustava CorvusPay, administrator Prodavatelja potvrdio uplatu i tako teretio račun kupca za konačno ugovorenu svotu kupovine.

3. Trošak Dostave robe 
Trošak dostave robe plaća Kupac u skladu s obavijestima po rubrikom „Dostava“ istovremeno s plaćanjem robe, a prema važećem cjeniku dostave objavljenog na internet ponudi Shopzilla.hr odnosno angažiranog prijevoznika.

4. Isporuka
Prodavatelj će robu isporučiti Kupcu u skladu s izdanom ponudom Kupcu.
Kupac postaje vlasnik robe nakon što u cijelosti izvršio plaćanje robe i troškove dostave, te potpiše dokumente o preuzimanju robe.

Dostava robe se naplaćuje prema težini artikla, informativni izračun nalazi se na kartici artikla, a konačan se iznos obračunava u zadnjem koraku narudžbe.

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt ili do mjesta najbližeg ulazu u objekt, a do kojeg je moguće doći dostavnim vozilom. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu.Robu za Kupca - pravnu osobu može preuzeti od Kupca navedena služba ili pojedinac i na adresi koju navede Kupac. Podaci koje Kupac pošalje Prodavatelju e-mailom o službi/pojedincu smatraju se izdanom punomoći Kupca. Ovlaštena služba/pojedinac žigom i potpisom te navođenjem broja identifikacijske isprave preuzimatelja potvrđuju preuzimanje robe na Dostavnici Prodavatelja odnosno prijevoznika.
Kupac/ovlaštenik potpisom potvrđuje količinu preuzeta robe,neoštećenost ambalaže i neoštećenost samog proizvoda a sve prema tekstu na Dostavnici. Ukoliko preuzimatelj primijeti oštećenja ili manjak robe treba prije potpisa Dostavnice kontaktirati Prodavatelja i tada postupiti prema naputcima Prodavatelja.
Kupac nakon potpisa Dostavnice i /ili drugog otpremnog dokumenta bez primjedbi - u cijelosti preuzima rizik mogućeg oštećenja proizvoda i po toj osnovi ne može Prodavatelju isticati naknadno utvrđena oštećenja osim ako ona nisu takve prirode da se kod raspakiravanja proizvoda kod preuzimanja, normalnom pažnjom ona nisu mogla utvrditi. Tako utvrđena oštećenja Kupac je dužan bez odlaganja prijaviti Prodavatelju a svakako prije početka korištenja proizvoda i unutar 3 dana od primitka proizvoda.
Za robu koju Prodavatelj šalje dostavnom službom koju je odredio Kupac rizik oštećenja i/ili manjka robe, odnosno ne isporuke cijele pošiljke, prelazi na Kupca u trenutku potpisa njegove dostavne službe da je preuzela robu prema specifikaciji i u neoštećenoj ambalaži. Kupac je dužan odmah i bez odlaganja obavijestiti Prodavatelja o manjkavoj isporuci, oštećenju ili ne dostavi. Prodavatelj će pružiti svu moguću pomoć Kupcu za ostvarenje njegovog prava naplate štete od njegove angažirane dostavne službe (dostavom dokumentacije o preuzimanju iz koje je vidljiva količina i stanje robe predate na dostavu).

Ukoliko Kupac preporučenu pošiljku ne preuzme u roku od 7 (sedam) dana od dana priopćenja o preuzimanju, pošiljka se vraća Prodavatelju.

Ukoliko Kupac bez opravdanog razloga nije preuzeo poslanu robu te se ona vrati Prodavatelju, Prodavatelj zadržava pravo dodatne naplate realnih troškova neuspjele dostave.

U slučaju opravdane reklamacije, a u nemogućnosti isporuke istovrsnog artikla, Prodavatelj će Kupcu ponuditi zamjenski proizvod, a ukoliko ga Kupac ne prihvati prodavatelj će bez odlaganja vratiti cjelokupni primljeni iznos koji je Kupac uplatio Prodavatelju na transakcijski račun ili na blagajni Prodavatelja sve u skladu sa stavkom 4 i 5 točke 6. ovih Uvjeta.

5. Ugovor o prodaji
Prodavatelj i Kupac obostranim prihvatima Narudžbe i Ponude i plaćanja robe u cijelosti od stane Kupca zaključili su Ugovor o prodaji.
U slučaju nesuglasica Prodavatelj i Kupac će prvenstveno nastojati problem riješiti uzajamnim dogovorom, a ako to neće biti moguće određuje se nadležnost suda u Zagrebu.

6. Garancija za ispravno funkcioniranje uređaja
Prodavatelj uz naručenu robu dostavlja Kupcu i jamstveni list proizvođača odnosno uvoznika koji jamči ispravno funkcioniranje uređaja ako se koristi u skladu s uputama i karakteristikama uređaja te rok u kojem osigurava servisiranje i prodaju zamjenskih dijelova.

Ukoliko kod stavljanja uređaja u funkciju Kupac utvrdi da isti ne funkcionira na propisni način dužan je o tome odmah obavijestiti Prodavatelja koji će bez odlaganja osigurati kod ovlaštenog servisa (u skladu s jamstvenim uvjetima) provjeru ispravnosti uređaja i otklanjanje smetnji. Ukoliko ovlašteni servis utvrdi grešku koju ne može otkloniti ili koja traži zahvat na uređaju koji Kupac ne želi prihvatiti Prodavatelj će dogovoriti s proizvođačem/uvoznikom zamjenu uređaja novim.
Troškovi transporta uređaja priznaju se Kupcu u skladu s Jamstvenim uvjetima. 

Pojedini proizvođači i uvoznici svoje Garantne/Jamstvene izjave stavljaju unutar ambalaže ili samog proizvoda koji zatim pečate ili pakiraju tzv „Blister pakovanjem“. Za ove proizvode Prodavatelj ne ovjerava garancije/jamstvene listove prije isporuke robe ali oni vrijede uz predočenje ovjerenog Računa Koji je Kupac primio od Prodavatelja.

Kupac može Prodavatelju dostaviti neovjerenu jamstvenu izjavu i ista će biti ovjerena i vraćena Kupcu bez odlaganja.
Ovjereni jamstveni list i original račun Prodavatelja Kupac je obavezan čuvati jer temeljem njih ostvaruje svoja prava.

7.  Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju 
Prodavatelj se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima Kupaca tako da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje svojih obveza; informiranje kupca o načinu korištenja prikupljenih podataka redovito davati kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Prodavatelja i njegovi poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.